Obchodní podmínky  
 
Pro objednání zboží je nutná písemná objednávka s údaji o odběrateli a přesnou specifikací zboží.
Texty a znaky mohou být dodány formou kompletního návrhu rozmístění grafiky na pásce (dle našeho vzoru) nebo jakoukoliv jinou formou (vizitka a pod.) Konečná faktura nebude navýšena o náklady na námi provedený návrh rozmístění grafiky.
Dodací termín zboží je 10 pracovních dnů od schválení navržené grafiky. Dopravu zboží zajistí dodavatel a částka za dopravu nebude fakturována. Dodavatel má právo požadovat zálohu ve výši 50% z fakturované částky.